X
GO
nl-NLen-GB

In de praktijk

Het is ons doel om voor iedereen die bij ons komt, een optimale en rustige sfeer te creëren. Om die reden hebben wij huisregels opgesteld. Wij vragen u kennis te nemen van deze huisregels en ze te respecteren.


Afspraken

  • Afspraken kunt u maken en/of annuleren via de telefoon of persoonlijk aan onze balie.
  • Kom op tijd voor uw afspraak. Als u te laat komt, bestaat de kans dat we de behandeling niet kunnen afmaken of zelfs moeten annuleren door tijdgebrek.
  • Wij streven naar minimale wachttijden. Soms kan het echter voorkomen dat een behandeling uitloopt of er een spoedgeval is. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar deze uitlooptijd is niet te verhalen op de behandelend specialist. U kunt wel bij de balie navraag doen naar de te verwachten uitlooptijd.
  • Wij bieden een telefonische en SMS-service om u te herinneren aan uw afspraak. Wanneer door technische omstandigheden u geen herinnering ontvangt, wil dat niet zeggen dat uw afspraak niet doorgaat. Ook bij geen herinnering gaat de gemaakte afspraak door!


Komt u niet als u wel een afspraak heeft?
Bel ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren om de afspraak te annuleren. Vergeet u een afspraak? Dat kan voorkomen, dus de eerste keer heeft dat geen consequenties. Komt u echter drie maal uw afspraak niet na, zonder te annuleren, dan kunnen wij u uitschrijven als patiënt. Bent u langer dan drie jaar niet bij ons geweest, dan stellen wij vast dat u geen behoefte meer heeft aan onze zorg en schrijven u uit als patiënt.

Betalingen
Heeft u alleen een basisverzekering, dan dient u direct na de behandeling bij ons af te rekenen (pin of contant). Heeft u vragen over vergoedingen, dan verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar. U kunt ook hier kijken.