X
GO
nl-NLen-GB
Privacy en Bescherming persoonsgegevens. Wat doen wij als praktijk om u gegevens te beschermen : Wij vragen u om een toestemmingsformulier in te vullen waarin u toestemming verleend voor het aanmaken van een dossier, het versturen van de nota's door de Famed naar uw zorgverzekeraar. En voor het doorsturen naar een andere zorgverlener b.v. een kaakchirurg of endodontologie etc.. Tevens ontvangt u 24 uur voor de afspraak een sms herinnering, en roepen wij u om het half jaar op voor een controle. En als laatste verleend u toestemming voor het email verkeer aan derde indien dit nodig is. Met welk programma werken wij: Wij werken met Exquise dit is een gecertificeerd programma en beveiligd. Samen met WWW.RICT.NL zorgen wij ervoor dat onze beveiliging optimaal is en alle programma's gecertificeerd zijn. Mocht u vragen hebben over beveiliging en privacy kunt altijd contact opnemen met de praktijk.
Field level help.
www. Ventimart.nl www..rict.nl www.Famed.nl U kunt altijd een kijkje nemen op deze websites.